اختاپوس اولین جاندار باهوش کره زمین!!

21بازدید
1 سال قبل
0

خبرگزاری علم و فناوری : اختاپوس ها بسیار باهوشند. آنان می دانند برای باز کردن درب یک محفظه بسته باید آن را بچرخانند. دانشمندان معتقدند آنان اولین جاندار باهوش کره زمین هستند.

ویدیو های بعدی