دوبله ی طنزم از پونی(مشهورترین دوبلورم)

50بازدید
11 ماه قبل
1

اولــین و واقــعــے تــرین کلوئه بورژوآ هــســتم : _-《دوبله ی خیلی طنزم از پونی وایی خدایه من می که جریدم ۱۰۰۰ تاییم کنید البته به کرونام ربط داره》-_[(مشهورترین دوبلور کل جهان)]