تا به حال چنین رعد و برقی دیده بودید؟ آتش سوزی ناشی از رعد و برق در آسمان چین و

25بازدید
10 ماه قبل
0

شهرفرنگ : تا به حال چنین رعد و برقی دیده بودید؟ آتش سوزی ناشی از رعد و برق در آسمان چین و سپس محو شدن آتش.