اسکنر جی تی ار تست اسکن فلز جدید۰۹۳۷۷۷۷۰۸۳۷

62بازدید
10 ماه قبل
0

u_8539057 : اسکنرتصویریGTR tron 2020 دارای ریموت کنترل تست یک سانت فلز سنس فلزات جدید تست فلز جدیدیک سانتی از فاصله 2متری که این نوع تست در هیچ سیستم اسکنری نیست قوی تر پیشرفته تر از جی تی ار سونیک که قادربه سنس فلز جدید نیست بیشتراسکنرهای تصویری بازار مگنومتری هستند که فقط با اهن ربا از فاصله ۵ سانتی تست میشند و فلز جدید سنس نمیکنند به هیچ عنوان در جی تی ار ترون تمامی موارد وجود داردسنس فلز جدید

ویدیو های بعدی