تمرین شماره 11 گردن

33بازدید
11 ماه قبل
0

پدرا (پیشگیری ، درمان و آموزش) : توضیحات ، راهنمای انجام و دوزاژ این تمرین در سامانه پدرا ارائه شده است . این تمرین با توجه به شرایط بیمار و صرفا توسط متخصص فیزیوتراپی تجویز می شود . https://www.pedra.life