بازتوانی با فیزیوتراپی

60بازدید
9 ماه قبل
0

کلینیک بعثت : راه رفتن بیمار بعد از 5 جلسه بیمار چهار ماه به علت بیماری های مختلف ویلچرنشین بوده است. آدرس: شیراز.بین چهارراه خلدبرین و فلکه سنگی.بلوار بعثت.کوچه 15.مرکز فیزیوتراپی و آب درمانی بعثت ، تلفن تماس :07136476680 ، ساعت تماس : 3 بعداز ظهر تا 8 شب ، اینستاگرام : [email protected] ، سایت : https://besatpt.ir

ویدیو های بعدی