مستندهای ممنوعه 10/ تروری که «همه» با آن موافق بودند!

33بازدید
7 ماه قبل
0

جمهور تی وی : کاری از یاسر عرب. سید محمد فاطمی. ابراهیم قهوه چی زاده. گفتگو با احسان عمادی پژوهشگر و مستند ساز راجع به مستند «رزم آرا یک دوسیه مسکوت!» با موضوع روایتِ زندگی نخست وزیر رزم آرا و بررسی زمینه های وقوع قتل او در فضای سیاسی ایران! مجموعه مستندهای ممنوعه شامل گفتگو و معرفی مستندهایی است که امکان دیده شدن در رسانه های پرمخاطب رسمی را نداشته اند. اندیشکده ها،فرهنگ سراها، مساجد، دانشکده های علوم اجتماعی، دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و ...امکانی هستند برای دیده شدن مستندهای اجتماعی که امکان پخش از صدا و سیما را نیافته اند!

ویدیو های بعدی