پدال تمرین مکانیکی فیزیوتراپی دست و پا

45بازدید
6 ماه قبل
0

درمان کالا : پدال تمرین مکانیکی فیزیوتراپی دست و پا جهت استفاده در منزل، افزایش قدرت و خونرسانی در دستها و پاها، مناسب تمرینات بالا تنه و یا پایین تنه، استفاده طبی (توانبخشی یا بازتوانی) کاربرد دارد.

ویدیو های بعدی