دعوای هیاسینث ماکائو با کاکادو ملوکان پررو

19بازدید
5 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : دعوای یک طوطی هیاسینث ماکائو با کاکادو ملوکان پررو خیلی جذاب و دیدنی. نظر فراموش نشه