آموزش رام کردن طوطی

82بازدید
5 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : نحوه رام کردن انواع طوطی به این صورته و این طوطی مثال بود. برای هر گونه طوطی دیگر (در صورتی که گشنه باشه) جواب می دهد. نظر فرموش نشه