طوطی برزیلی گل در برابر غذا

26بازدید
5 ماه قبل
0

پرورش طوطی برزیلی سینا : کاملا کار های خیلی خیلی ناراحت کننده گل در برابر غذا کسانی ک فقط بفکر این هستن ک پرندشون کارت های جالب کنه پرنده از هر حالت آسیب می بیند