لحظه باورنکردنی فرار شیرها از مقابل بوفالو

32بازدید
4 ماه قبل
0

DIGIKOT : بوفالو، حیوان بسیار قدرتمندی است که بعضا قادر به شکست حیوانات وحشی، مانند شیر است.