ماکائو آبی طلایی، از تخم تا پرواز

41بازدید
4 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : مسیر زندگی یک آرا یا ماکائو آبی طلایی از بیرون آمدن از تخم تا بلوغ