میمون های برفی ژاپن

33بازدید
4 ماه قبل
0

تبریز امروز : تبریز امروز: پارک میمون های جیگوکودانی تجربه منحصر به فرد دیدن حمام میمون های وحشی در یک چشمه آب گرم طبیعی را به بازدید کنندگان ارائه می دهد. میمون ها در این پارک ماکاکای ژاپنی زندگی می کنند که به میمون های برفی نیز معروف هستند. در زیستگاه طبیعی میمون ، در جنگل های دره جیگوکودانی در یامانوچی ، نه چندان دور از شهرهای اونسن شیبو و یوداناکا واقع شده است.