مرغ مگس خار

23بازدید
4 ماه قبل
0

animall_2020 : مرغ مگس خار در هر یک دقیقه ۶۲ بار رنگ عوض میکند یعنی ده برابر یک افتاب پرست بخاطر همین ارزش تخم این پرنده یک میلیارد تومان است. زیستگاه ان در امریکاست.از عنکبوت ها حشرات شته ها و شهد شیرین تغذیه میکند ۸۰ ضربه در ثانیه بال میزند میانگین دفعات تپش قلب مرغ مگس خار حدود ۱۲۶۰ بار در دقیقه است.