آوازخوانی این پرنده دیدن دارد فیلم

26بازدید
4 ماه قبل
0

راه خبر : در این فیلم یکی از صداهای طبیعت و بسیار زیبا را برایتان آورده ایم تا کمی از استرس های روزمره و ناامیدی های تان کم شود. به صدای این پرنده خوش صدا گوش دهید تا به حرف ما برسید.