اسکارلت ماکائو، از تخم تا پرواز

33بازدید
4 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : مراحل رشد یک اسکارلت ماکائو یا آرا از بیرون اومدن از تخم تا پرواز