کلک های مغز در هنگام درس خواندن: تکراری شدن جزوه مرور

48بازدید
5 ماه قبل
0

کلبه ی مشاوره : جزوه های مرورم برام تکراری شده و دلم نمی خواد مرور کردن رو ادامه بدم. احساس زدگی نسبت به مرور کردن دارم. روش اینکه توی مرور کردن به تکرار نیفتیم و احساس زدگی پیدا نکنیم چیه؟

ویدیو های بعدی