مقایسه هزینه ی سمپاشی با پهپاد و تراکتور پارت۲

23بازدید
5 ماه قبل
0

بی آفت پرواز : در این ویدئو به بررسی دقیق تر خسارت ناشی از چرخ های تراکتور در هنگام سمپاشی در مرحله های مختلف پرداخته ایم. شرکت بی آفت پرواز ارائه دهنده خدمات سمپاشی و محلول پاشی اراضي کشاورزی با پهپاد 09360002017 مهندس عقیلی

ویدیو های بعدی