استخوان‌ماهی: Albula sp.

5بازدید
7 روز قبل
0

بانک اطلاعاتی ماهیان ایران : استخوان‌ماهی (Bonefish)، مجمعهء ماهیان خانوادهء استخوان‌ماهیان هستند که احتمال وجود یک گونهء آن به نام استخوان‌ماهی تیزآرواره نقره‌ای (Albula argentea) در ایران وجود دارد. این گونه در عمق 2 تا 100 متری زندگی می‌کند. حداکثر طول استاندارد 70 سانتیمتر است. از ماهی‌های بسیار جذاب صید ورزشی است. اطلاعات بیشتر از خانوادهء استخوان‌ماهیان: http://fishbase.ir/persiangulf_gulf_of_oman/Albulidae.html