جواب کاردرکلاس صحفه 82 ریاضی پنجم دبستان

124بازدید
4 ماه قبل
0

گروه آموزشی هفت (مرتضی احسانی ) : حل و جواب کاردرکلاس صفحه 82 ریاضی پنجم دبستان از فصل چهارم در ادامه پیدا کردن زاویه های خواسته شده که همیشه یکی از سوالات امتحانی هم بوده است می توانید این کاردرکلاس را حل کنید . با توجه به شکل ها زاویه های خواسته شده را پیدا کنید .

ویدیو های بعدی