شهر سن استبان - کشور فیلیپین

15بازدید
4 ماه قبل
0

germany1974 : شهر سن استبان با ۱۹.۶۲ کیلومترمربع مساحت در شمال غربی کشور فیلیپین در استان ایلیکوس سور در کنار دریای چین جنوبی قرار دارد.