پرنده ای کمیاب به ارزش 1 میلیارد تومان!

6بازدید
5 روز قبل
0

طوطی های بامزه : یک مرغ مگسخوار کمیاب که می تواند 10 برابر آفتاب پرست رنگ عوض کند و قیمت هر تخم آن یک میلیارد تومان است!