بالابر افتخارصنعت اسیا

1بازدید
4 روز قبل
0

بالابرصنعتی : شرکت افتخار صنعت اسیا تولیدکننده انواع بالابرهای صنعتی نفربر تک ریله چرخ کارگاهی و چرخ خودرویی ۶و۸و۹و۱۰و۱۱متری ظرفیت۱۳۰کیلو دوریله چرخ کارگاهی ۶و۸متری ظرفیت۲۲۰کیلو دوریله چرخ خودرویی ۶و۸و۹و۱۰و۱۲و۱۴متری ظرفیت ۲۲۰کیلو چهارریله چرخ خودرویی ۱۲و۱۴و۱۶و۱۸و۲۰متری ظرفیت ۳۰۰کیلو بالابر سطح شیبدار ۶و۸و۹و۱۰و۱۱متری ظرفیت ۱۳۰کیلو آکاردئونی چرخ کارگاهی ۶و۸و۱۰متری ظرفیت ۳۰۰کیلو آکاردئونی چرخ خودرویی ۶و۸و۱۰و۱۲متری