طوطی خورشیدی ( سان کانور ) مقلد

1بازدید
8 روز قبل
0

طوطی های بامزه : یک طوطی خورشیدی یا سان کانور که حرف را تکرار می کنه. نظر فراموش نشه.