مرغ عشق

5بازدید
8 روز قبل
0

حسین : برنج خوردن مرغ عشق های من. توجه داشت باشید که برنج فقط برای مرغ عشق که جوجه دارد مفید است که جوجه هایش چاق وتپل می شوند.وبرنج باید بدون روغن باشه.