4 تفاوت انبارسنگ با بازار سنتی

7بازدید
8 روز قبل
0

سایت انبارسنگ : anbarsang | چهار تفاوت انبارسنگ با بازار سنتی! : 1. پیدا کردن سنگ مورد نظر، در عرض چند دقیقه. 2. در انبارسنگ، قدرت انتخاب شما نسبت به بازار عادی، خیلی بیشتره. 3. سنگ مورد نظر شما با قیمت مناسب در انبارسنگ به راحتی پیدا میشه. 4. امکان برگزاری مناقصه جهت خرید سنگ برای شما، به صورت رایگان وجود داره.