همتراز کاشی ۰۹۱۲۷۲۵۵۲۴۴

3بازدید
5 روز قبل
0

kashiahmadi : همتراز کاشی جهت تراز کردن کاشی و جلوگیری از ناخنک زدن کاشی و سرامیک مورد استفاده قرار میگیرد ۰۹۱۲۷۲۵۵۲۴۴