طوطی آمازون پیشانی سفید یا صورت مکزیکی

7بازدید
2 ماه قبل
0

طوطی های بامزه : نظر یا سوال پاسخگو هستم.