نبرد تن به تن بوفالو و کرگدن

102بازدید
5 ماه قبل
0

DIGIKOT : یک بوفالو و کرگدن، با یکدیگر به مبارزه پرداختند که این نبرد تن به تن، منجر به شکست بوفالو شد.یک بوفالو و کرگدن، در یک نبرد تن به تن، شروع به مبارزه کردند. این مبارزه، منجر به شکست و روی زمین افتادن بوفالو شد.