کشتی یونانی

24بازدید
6 ماه قبل
0

تعطیلات خلیج فارس : کشتی یونانی که نزدیک به 55 سال است که در ساحل کیش به گل نشسته این روزها حال و روزخوبی ندارد و رو به ویرانی است