تروریست ها

30بازدید
6 ماه قبل
0

موسسه فرهنگی دیجیتالی شمیم نرم افزاردانش : تنها کسانی که از سواد رسانه ای مناسب برخوردار هستند، قادر به تشخیص و تفسیر درست وقایع خواهند بود.

ویدیو های بعدی