خانه 138

26بازدید
6 ماه قبل
0

tedxatulive : این ویدئو روایت خانه ای با پیشینه حداقل 150 ساله است که دچار بی مهری زمانه شده علاقمندانی دورهم جمع شده اند تا این خانه را از مرگ خاموش نجات دهند روایت خانه را از بیان افسانه احسانی می شنوید