خرسی که پس از ۲۰ سال از باغ‌وحش رومانی در طبیعت رها شده.

48بازدید
3 ماه قبل
0

گوناگون : او از زندان بیرون آمده اما زندان از او بیرون نیامده.