موتورشور نانوسان آلمان

37بازدید
6 ماه قبل
0

teamkala0 : یکی از بزرگترین دغدغه های خانم های خانه دار ایجاد چربی های سخت و پاک نشدنی روی بدنه گاز چدن گاز و یا فیلتر هود میباشد. قطعا شما هم دچار این معضل شده اید برای از بین بردن این چربی ها راه های بسیاری وجود دارد استفاده از شوینده های قوی اسیدی و قلیایی که اکثر این مواد متاسفانه یا استفاده کننده و یا سطح مورد استفاده را دچار مشکل میکند.