رمان صدای مرا بشنو (پارت اول)در کپشن

31بازدید
5 ماه قبل
0

ovin_fan : #دیانا -ایباباا چرا نمیاد خسته شدم.. از دست این ارسلان،فقط به خودش فکر میکنه..نمیگه دیانا تو این سرما یخ میزنه! سوار ماشین شدم ارسلان عصبی و ناراحت بود من ترسیدم ازش بپرسم ولی طاقت نیاوردم -ارسلان چیشده چرا حرف نمیزنی؟ +هیچی چیز مهمی نیست ولش کن -دقیقا چیز مهمیه بگو..میدونی ک ولت نمیکنم #ارسلان +من چیزی بهش نمیگم..آخه دلم نمیاد ناراحتش کنم... ولی آخه... ارسلان چشه بنظرتون؟ پارت دوم بزودی بای