استاد محمدرضا صفاری و کاملترین فهرست گیاهان مفید برای ریفلاکس معده

91بازدید
6 ماه قبل
0

او : استاد محمدرضا صفاری و کاملترین سلسله مباحث گیاهپزشکی و تاثیر گیاهان بر درمان بیماریها برای اولین بار در جهان!