استاد محمدرضا صفاری و کاملترین فهرست گیاهان مفید برای ریفلاکس معده

57بازدید
4 ماه قبل
0

او : استاد محمدرضا صفاری و کاملترین سلسله مباحث گیاهپزشکی و تاثیر گیاهان بر درمان بیماریها برای اولین بار در جهان!

ویدیو های بعدی