اگر روزی خورشید منفجر بشه این شکلی میشه!

22بازدید
6 ماه قبل
0

if (Arash) {} : خورشید به دلیل جرم کم هیچگاه به مرحله انفجار نخواهد رسید ولی بصورت تخیلی اینگونه منفجر میشود