چه عسلی استفاده کنیم؟

44بازدید
6 ماه قبل
0

عسل طبیعی خیرآبادی : عسل‌ها محصول شهد گیاهان پراز خاصیت هر منطقه هستند. ایران ما دارای حدود ۸۵۰۰نوع گیاه دارویی‌ست. پس برای اینکه شهد همه این گیاهان رو به بدنتون برسونید، از تمام عسل‌های با انواع مختلف استفاده کنید.