آیا نماینده مجلس برای سیلی زدن به سرباز وظیفه محکوم می‌شود؟

11بازدید
1 ماه قبل
0

اعتمادآنلاین : امیدوارم از آیا نماینده مجلس برای سیلی زدن به سرباز وظیفه محکوم می‌شود؟ لذت ببرید.