در سال 1900 در فرانسه دیدن گانگستر ها از اسلحه اى استفاده میکردن به نام apache

50بازدید
5 ماه قبل
0

یاران خراسانی شبکه تعامل فعالان جبهه فرهنگی انقلاب : در سال 1900 در فرانسه دیدن گانگستر ها از اسلحه اى استفاده میکردن به نام apache revolver که همزمان یک چاقوى تیز، یه تفنگ و یک پنجه بوکس بود. موزه مجازی