اجرای موسیقی بیمارستان قلب شهید رجایی ...

97بازدید
6 ماه قبل
0

حمیدرضا آفریده : امروز واقعا جمعه عجیبی بود برام حدود چند سال قبل با دوستی آشنا شدم که حامی کودکان کار بود از طریق یک دوست دیگه م شنیدم که خیلی کمک میکنه و همیشه داره براشون از جون دل مایه میذاره بهشون موسیقی یاد میده و کلی کمک های دیگه با کمیل جان آشنا شدم و دوست شدیم خلاصه باهام تماس گرفت که امروز بریم برای بچه های بیمارستان قلب شهید رجایی اجرایی داشته باشیم‌ و اتاق به اتاق بریم ساز بزنیم تا دقایقی از این دوران زندگیشون دور بشن و رفتیم باور نمیکنید بهترین سن ها این لذت و حال خوب رو برام‌ نداشته و تشکر میکنم از تمامی دوستان دیگری که امروز باهامون بودن و این حال خوب و با هم‌ تجربه کردیم با آرزوي سلامتي و بهبودي ڪـامـل برای تمـامی فرشـتـه هاي عزیزمون تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

ویدیو های بعدی