دکلمه مناسبتی برای روزمادر

43بازدید
5 ماه قبل
0

سجاد کرمی نامیوندی : رادیو گویان نوای آشنا صدای ما را از گویان رسانه میشنوید @radio_goyan آیدی تلگرام @goyan_resane آیتم مناسبتی، روز مادر گوینده فروغ دولت آبادی @forooughdolatabadi15 تدوین؛: عباس کاظمی تهیه کننده؛:سجاد کرمی نامیوندی @S.k.namivandi #گویان_رسانه   #رادیو_گویان #نوجوان  #جوان #اجتماعی #فن_بیان   #گویندگی #گویندگی #گوینده   #صدا #روززن #مادر #دکلمه #سخنرانی #هنرصدا  #موسیقی #قصه  #رادیو_جوان  #رادیو #تهران #ایران