دن پینک: یافته های غیر منتظره علم در مورد ایجاد انگیزه

45بازدید
4 ماه قبل
0

پویا : تحلیلگرِ شغل، دن پینک، معمای ایجاد انگیزه را برسی می‌کند. او با حقیقتی شروع می‌کند که دانشمندان علوم اجتماعی از آن اطلاع دارند ولی بیشتر مدیران آن‌ را نمی‌دانند: پاداش‌های سنتی همیشه آنقدر که ما فکر می‌کنیم مؤثر نیستند. به داستان‌ها روشنگر -- و شاید راه پیشرفتِ -- او گوش کنید.