ارولوژی یا نفرولوژی؟ برای بیماری کلیه به کدامیک مراجعه کنیم؟

47بازدید
6 ماه قبل
0

دکتر علیمحمد فخریاسری : لایو مشترک دکتر یاسری فوق تخصص ارولوژی و دکتر فاضلی فوق تخصص نفرولوژی

ویدیو های بعدی