ارولوژی یا نفرولوژی؟ برای بیماری کلیه به کدامیک مراجعه کنیم؟

8بازدید
26 روز قبل
0

دکتر علیمحمد فخریاسری : لایو مشترک دکتر یاسری فوق تخصص ارولوژی و دکتر فاضلی فوق تخصص نفرولوژی