نیروهای مسلح ایران

62بازدید
5 ماه قبل
0

پایگاه اینترنتی آسمانی ها : یکی از غیر معمول ترین قدرت های نظامی در جهان ، جمهوری اسلامی ایران است.