نیروهای مسلح ایران

26بازدید
1 ماه قبل
0

پایگاه اینترنتی آسمانی ها : یکی از غیر معمول ترین قدرت های نظامی در جهان ، جمهوری اسلامی ایران است.