افزایش حضور گردشگران داخلی و خارجی در دامغان

23بازدید
27 روز قبل
0

Khanetasnim : گردشگری محور اشتغال همه با هم برای تبدیل شدن دامغان به مقصد گردشگری بکوشیم. گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان سمنان