دوقلوهای همسان

153بازدید
5 ماه قبل
0

دکتر فریبا بهنام : دوقلوها می‌توانند تک تخمکی یا همسان باشند یا دوتخمکی و غیر همسان. قطعاً در هنگام حاملگی دوقلوهای تک تخمکی جنسیت مشابه دارند ولی ممکن است جفت یا کیسه آمنیوتیک واحد یا جدا داشته باشند https://drfbehnam.com/