کتک زدن خبرنگار صداوسیما توسط مدیر جمعه بازار

17بازدید
29 روز قبل
0

ویکی ویدیو : رکنا: خبرنگار صداوسیما حین تهیه گزارش از جمعه بازار جنت آباد شمالی تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

ویدیو های بعدی