محمدرضا پهلوی شبی ۵۰ میلیون تومان در قمار می‌باخت!

32بازدید
2 ماه قبل
0

****(سلمان313)**** : ۵۰ میلیون در دهه پنجاه معادل ۳۰۰ میلیارد تومان امروز است.